Aantal faillissementen minder geworden | Obligatiebeheer Noordenwind

Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal faillissementen in mei van dit jaar met 25 procent is gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit geldt voor nagenoeg alle sectoren met uitzondering van de horeca en de detailhandel.In deze twee bedrijfstakken was zelfs een behoorlijke toename in faillissementen te zien. Voor de horeca was dat een stijging van 44 procent vergeleken met mei 2015 en voor de detailhandel een stijging van maar liefst 57 procent. Met name in Noord Brabant en in Noord Holland had de detailhandel moeite het hoofd boven water te houden. De trend sinds augustus 2015 is onduidelijk. Het aantal faillissementen in de eerste vier maanden is wel beduidend lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Meer bedrijven gestart

Het aantal bedrijven dat zich in mei 2016 liet inschrijven bij de Kamer van Koophandel toont een stijging van bijna 10 procent in vergelijking met de cijfers van 2015. De enige sector die een daling liet zien, was de agrarische sector. De afname van startende landbouwbedrijven met zo’n 33 procent is gedeeltelijk het gevolg van gewijzigde regelgeving. Zo hoeven hobbyboeren zich niet langer te registreren om in aanmerking te komen voor subsidies.

Toename aantal uitschrijvingen

Het aantal bedrijven dat zich in mei liet uitschrijven, bedroeg 26 procent meer dan in 2015. Alle sectoren en alle provincies waren in deze cijfers vertegenwoordigd.

Copyright © 2016. Alle rechten voorbehouden Stichting Obligatiebeheer Noordenwind


 

Dit bericht is geplaatst in Financien. Bookmark de permalink.