Wat is een CAO nou precies?

CAO staat letterlijk voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een schriftelijke overeenkomst waar afspraken in staan over de arbeidsvoorwaarden. Zo kan je denken aan bijvoorbeeld loon, betaling van overwerk, toeslagen, proeftijd, werktijden, pensioen of opzegtermijn. We vertellen je graag wat meer over de inhoud van een CAO.

 

Wie sluit de CAO af

 

Het zijn altijd een of meer werkgevers die een CAO afsluiten. Het kan ook bestaan tussen een of meer werkgeversorganisatie of een of meer werknemersorganisaties. Deze organisaties kunnen u voorlichten over de CAO om u te vertellen wat precies de inhoud is. Het is altijd aan te raden om eerst contact op te nemen. Er zijn verschillende voorbeelden van sectors met een eigen CAO. Denk aan CAO bouw en ook CAO schilders.

 

Afspraken in CAO

 

In de CAO zijn de afspraken vaak een stuk gunstiger dan afspraken over de arbeidsvoorwaarden in de Nederlandse wet. Het loon in een CAO kan daardoor ook een stuk hoger zijn dan het minimumloon. Ook kan het zijn dat werknemers meer vakantiedagen krijgen dan het wettelijke gestelde minimum. Het is wel zo dat de afspraken in een cao nooit in strijd mogen zijn met de wet. Dit is bijvoorbeeld met het burgerlijk wetboek en de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus geen lager loon staan dan het minimumloon of minder vakantiedagen dan in het burgerlijk wetboek.

 

Er zijn 2 soorten

 

Zo heb je de bedrijfstak CAO. Dit is een collectie afspraak die binnen een bepaalde bedrijfstak geldt. Deze bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen 1 of meer werkgevers of werkgeversorganisaties. De cao geldt enkel voor de bedrijven en werknemers die vertegenwoordigd worden door de partijen die samen de cao hebben afgesloten.

 

Daarnaast heb je de ondernemings-cao. Deze afspraak geldt binnen enkel een bedrijf, dus niet een hele bedrijfstak. Deze cao wordt afgesloten tussen een werkgever en 1 of meer werknemersorganisaties.

 

Wat bij geen cao

 

Mochten er geen cao’s of regeling zijn maakt u samen met uw werkgever afspraken over de arbeidsvoorwaarden. Dan gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving. Het is verstandig om de gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst. Dit is echt niet verplicht.

Dit bericht is geplaatst in Overig. Bookmark de permalink.